CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Npkingseafood đảm bảo quyền lợi của khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền. Điều kiện trả hàng Khách hàng đồng ý rằng anh/ chị chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau: • Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm; • Sản phẩm bị hư hại trong quá trình vận chuyển; • Nhân viên Npkingseafood giao sai sản phẩm cho Khách hàng (VD: sai khối lượng, chủng loại sản phẩm, v.vv…); • Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà chúng tôi cung cấp trong mục mô tả sản phẩm. Không được thay đổi ý định mua hàng, trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. Tình trạng của hàng trả lại Npkingseafood khuyến khích Khách hàng chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần. Chi phí trả hàng Npkingseafood chịu hoàn toan tất cả các chi kể cả ship. Hoàn tiền cho Hàng trả lại Npkingseafood sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng khi khách hàng chụp hình sản phẩm lỗi và liên hệ với chúng tôi trong vòng 24h. Tiền hoàn trả sẽ được chuyển trong vòng 24h vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của Khách hàng. Lưu ý: Với đơn hàng COD, Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.